Var bodde de?

Det är lång väg till stenhuggeriet

För att hinna i tid fick man stiga upp tidigt. Väst var det för Johan August Lindholm, som var maskrinist. Han måste vara på plats redan i femtiden för att ha ångan i topp när de andra kom klockan sju. De som bodde i Finnaka och Utanå rodde.

Här är en karta med platser där stenhuggare bodde. Cederblad besökte och fotograferade alla husen och fick bilder och information av de som bodde i dessa hus. Merparten var sommarboende och endast några få stenhuggarbarn och några barnbarn. De flesta bodde i Simpnäs, sex i Utanå.

Nedan bilder av 33 hus där stenhuggare, förmän, en smed och stenarbetare bott.