Var bodde de?

Här är en karta med platser där stenhuggare bodde. Cederblad besökte och fotograferade alla husen och fick bilder och information av de som bodde i dessa hus. Merparten var sommarboende och endast några få stenhuggarbarn och några barnbarn. De flesta bodde i Simpnäs, sex i Utanå.

Nedan bilder av 33 hus där stenhuggare, förmän, en smed och stenarbetare bott.