Om denna webbplats

Carl Olof Cederblad gjorde en utställning om Finnala stenhuggeri år 2002. Den visades fyra gånger på olika ställen i Simpnäs. Förändrade tider medför nya media, och Cederblad beslöt att göra en webbplats av sin utställning.

Maria Wold-Troell, Panterdata, scannade alla bilder och tillsammans med Cederblad gjorde hon denna webbplats 2020.

Robert Sjöblom läser texterna.