Vägen till Stenhuggeriet
Lindgren byggde på egen hand hela vägen mellan Vika och Stenhuggeriet.

”Eremiten” Lindgren började sitt liv som rallare, men fattade ett beslut om att stanna och bosätta sig i Simpnäs, i skogen.
Att tälja dockor var hans stora hobby . Ur några stubbar mejslade han fram deras drag och målade dem sedan i fantasifulla färger.
Fläsk, potatis, lite bröd, kaffe och snus är allt vad Lindgren behöver för att leva och ha hälsan.