Påverkan på bygdenDe inflyttade stenhuggarna betydde mycket för bygden, särskilt för Simpnäs, Finnala, Utanå och Skenninge. Stenhuggeriet gav arbetstillfällen. Stugorna fylldes med stenhuggare från framför allt Småland, Östergötland och Bohuslän, Många stenhuggare var ungkarlar, andra kom med sina familjer. Som mest fanns det drygt 60 stenhuggare, med familjer ungefär 200.

Flera gifte sig med ortens flickor och byggde egna hus. För att klara försörjningen skaffade de ofta ko, gris och höns. De fiskade och jagade till husbehov.

Björkö konsumtionsförening. 1908 beslöt stenhuggarna att bilda en handelsförening. Den började som provisorium i en sjöbod och man kunde köpa mjöl, socker, sill, falukorv, bräckkorv och öl. 1910 uppfördes en större butik som snare byggdes om och blev till Björkö Konsum. Affären privatiserades under den sista tiden och är nu nedlagd.
Skolklass i Marums skola 1907. Lärare Joel Hydén.
Skolklass i Marums skola 1914.
Klass 1 i Kulla skola 1925. Den inringade flickan är Greta, dotter till förman Karl Allstrin, Simpnäs. Bredvid Fröken (Anna Holmgren) sitter Aina, dotter till stenarbetare Anders Gustaf Andersson, Vika. Ytterst till höger Gösta, son till Alfred Karlsson, Simpnäs.
Simpnäs mässingssextett. Leddes av Davoust, esskornett, sittande längst till höger. Stående från vänster Kalle Gädda, ventilbasun, Jan Boman, horn, David Kempe, tuba,. Övriga okända. Musikinstrumenten skänktes av Stockholms stad.
Missionshuset i Marum år 1916. (Låg bakom kyrkogården i Marum).
Stenhuggarna hade en dansbana på berget Ararat (”Araratten”).