Stenhuggare, stenarbetare, förmän

I kyrkböckerna i Roslags-Bro finns uppgifter om de som haft arbete i stenbrottet och deras familjer. Carl Olof Cederblad gick igenom två kyrkböcker, 1913 och 1920. 

Listorna innehåller namn och födelseår för 51 stenhuggare, 2 förmän, 2 smeder, 1 maskinist, 10 stenarbetare, 51 hustrur till dessa män, 145 hemmavarande barn till dessa. Flera av barnen var stenarbetare.