Några personer

Karin Svensson, hustru till stenhuggare Oskar Svensson, Simpnäs.
Stenarbetare Karl Stridsberg och stenhuggarsonen Adolf Allstrin efter sikfisket. Mössan i förgrunden sitter på Olle Östling, Banshalsen.
Hemmansägare Mattias Mattson och hans hustru Charlotta framför huset i Vika, Simpnäs. Sonen Hilmer blev stenhuggare och flyttade senare till Bohuslän.
Tekla Svensson, hustru till stenhuggare John Svensson, Utanå, med barnen Naemi och Helge. Bilden är tagen utanför Sjöströms hus i Simpnäs, där familjen Svensson bodde på övervåningen en tid innan de flyttade till Utanå.
Stenhuggare Johan August Lindkvist och hans hustru Emma på farstubron till huset i Storängsbacken.
Stenhuggare Oskar Svensson och hans hustru Karin.
Maria Allstrin, hustru till förmannen Karl Allstrin, Simpnäs. Bilden tagen på hennes 70-årsdag.