Nybyggen

Flera stenhuggare byggde nya hus eller köpte äldre hus som de flyttade. Ett kännetecken är att de ofta har fina stengrunder eller staketstolpar av granit. Vid byggandet hjälpte husbyggarna varandra. 

Stenhuggare Isak Davoust med hustrun Ruth och barnen Valdemar, Folke, arne och Vanda framför det nybyggda huset i Simpnäs.
Karl Stridsbergs hus, byggt 1920 i Banshalsen. Han bodde där tillsammans med sin mor Amanda.
Stenhuggare Hjalmar Svensson med hustrun Hedvig och barnen Margit, Astrid och Inga utanför sitt nybyggda hus i Simpnäs. Kvinnan i mitten är Anna Lisa Ramström. Hennes son Åke sitter i famnen på Hedvig.
Stenhuggare Robert Andersson med hustrun Ida och svärmor Ida Ahnberg (lilla mormor) och barnen Axel, Stina, Ture. Oscar och Irma utanför det nybyggda huset i Simpnäs. Se på grunden! Robert var aktiv i lokala politiken och talesperson för stenhuggarna.
Stenhuggare Jon Stridsbergs nybyggda hus i Banshalsen. Tavlan är målad 1915 av den lovande blivande konstnären Harald Lindberg, 14 år.